دسته بندی

دانستی های حمل و نقل

حواله بارگیری چیست؟

اگر برایتان سوال است که حواله بارگیری چیست ، به زبان ساده می‌توان گفت حواله بارگیری سندی است که مرکز خدمات گمرک