دسته بندی

مقالات

ترانزیت کالا به تمام قاره ها

ترانزیت کالا به انتقال کالای غیرگمرکی بین گمرک‌ها و تحت نظارک گمرک است. تبادل کالا بین کشورهای مختلف، در اشکال…