دسته بندی

دانستی های حمل و نقل

لجستیک چیست؟

لجستیک در تمامی کار و کسب‌ها مورد نیاز می‌باشد از این جهت می‌توان گفت به معنای تامین، جابجایی و مهیا کردن منابع…

همه چیز در مورد صدور بارنامه

بارنامه یک سند معتبر است که توسط شرکت حمل‌ و ‌نقل داخلی و بین المللی برای صاحب بار صادر می‌شود. دارنده بارنامه در…

انبارداری چیست؟

برای آشنایی با انبارداری لازم و ضروری است تا بدانیم که جایگاه انبار در شرکت یا کارخانه ‌تولیدی چگونه است. انبار…